HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Trang chủ

Sau khi đăng nhập thành công với tài khoản phụ huynh, hiển thị màn hình mặc định Trang chủ của bao gồm:

- Danh sách con của phụ huynh. 

- Danh sách các menu nhanh như hình.

 

*Note:

- Danh sách con của phụ huynh (mặc định Active con đầu tiên).

- Nếu có nhiều con học cùng một cơ sở, để Active con khác thì bạn click chọn vào thông tin của con tương ứng. Mọi thông tin của ứng dụng sẽ hin thị theo thông tin dữ liệu của con đang được Active.

2.1 Nhắn cô

2.1.1 Xem chi tiết lời nhắn cô

Để xem những lời nhắn cô của con (chọn con đang được Active), bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Nhắn cô

Bước 2: Click tab Xin nghỉ (Lời nhắn hoặc Dặn thuốc) để xem các loại nhắn cô khác nhau được xếp theo danh sách từ mới đến cũ

Bước 3: Click từng lời nhắn, hiển thị chi tiết nội dung lời nhắn.

*Note:

     - Khi giáo viên click xác nhận đã đọc lời nhắn thì label sẽ chuyển từ “Đã gửi” thành “Đã duyệt”, có thông báo gửi cho phụ huynh

     - Chỉ có thể xem chi tiết nhắn cô loại Lời nhắn & Dặn thuốc.

2.1.2 Gửi đơn xin nghỉ/Lời nhắn/Dặn thuốc

Để xác nhận lời nhắn cô, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Nhắn cô, chọn tab tương ứng mà bạn muốn gửi lời nhắn

Bước 2: Click button ở góc phải màn hình để thêm mới xin nghỉ/lời nhắn/dặn thuốc. Ở mỗi tab sẽ có button, màn hình thêm mới sẽ được mở ra tương ứng với mục đích xin nghỉ/lời nhắn/dặn thuốc mà phụ huynh đang truy cập.

Bước 3:

 • Để xin nghỉ, Phụ huynh cần nhập đủ thông tin buổi nghỉ/ngày nghỉ, thời gian từ ngày – đến ngày, lý do nghỉ và gửi đơn nghỉ bằng cách click vào “Gửi lời nhắn”
 • Tại chức năng lời nhắn và dặn thuốc, ngoài gửi đi lời nhắn, ngày active lời nhắn, phụ huynh còn có thể đính kèm tối đa 3 ảnh để GV có thể theo dõi chi tiết nội dung nhắn, đơn thuốc.

*Note:

 • Sau khigửi thành công lời nhắn, giáo viên sẽ nhận được thông báo để duyệt lời nhắn của phụ huynh. 
 • Với những trường có phòng y tế, thì giáo viên sẽ không cần phải xác nhận những lời nhắn loại Dặn thuốc.

   

  2.2 Nhận xét

  Để xem danh sách nhận xét của con (con được chọn để Active), bạn làm theo các bước sau: 

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Nhận xét

  Bước 2: Hiển thị các Nhận xét của con theo ngày, cho phép phụ huynh xem các nhận xét trong quá khứ.

  2.3 Thời khóa biểu

  Để xem thời khóa biểu của con (chọn con đang được Active), bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Thời khóa biểu

  Bước 2: Hiện thị danh sách Thời khóa biểu của lớp bao gồm buổi sáng & buổi chiều

  (Mặc định hiện thị thời khóa biểu ngày hiện tại)

   

  2.4 Thực đơn

  Để xem thực đơn của con (chọn con đang được Active), bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Thực đơn

  Bước 2: Hiện thị danh sách Thực đơn của lớp bao gồm buổi sáng & buổi chiều

  (Mặc định hiện thị thực đơn ngày hiện tại) 

   

  2.5 Sức khoẻ

  Để xem sức khoẻ của con, bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Từ màn hình Trang chủ, click icon “Sức khoẻ”

  Bước 2: Hiển thị dữ liệu cân nặng. Click tab Chiều cao/Tổng quan để xem thông tin tương ứng

  *Note: Khi các dữ liệu về cân nặng, chiều cao được nhập trên 2 lần sẽ có biểu đồ so sánh tình hình với các chỉ số cho trẻ từ tổ chức Y tế Thế giới WHO.

  2.6 Trải nghiệm

  Để xem danh sách trải nghiệm, bạn làm theo các bước sau: 

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Trải nghiệm“ 

  Bước 2: Hiện thị danh sách nhóm Trải nghiệm, click chọn nhóm Trải nghiệm

  Bước 3: Hiện thị danh sách các video, click chọn video để xem chi tiết

  2.7 Album 

  Để xem danh Ablum của lớp của con đang được Active, bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Album“ 

  Bước 2: tại màn danh sách album, click chọn album bạn muốn xem

  Bước 3: Hiển thị danh sách ảnh trong album, bạn click vào từng ảnh để xem ảnh lớn, vuốt trái phải để xem ảnh khác

  2.8 Chat

  2.8.1 Danh sách chat

  Để xem danh sách chat, bạn làm theo các bước sau: 

  Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Chat“ 

  Bước 2: Hiển thị tất cả cuộc hội thoại chat của phụ huynh với giáo viên và các group do giáo viên tạo

  *Note:

  -Cho phép tìm kiếm nhóm chat, giáo viên 

  -Danh sách chat sắp xếp theo thời gian chat gần nhất

  -Nếu có tin nhắn mới chưa đọc sẽ hiện thị

  2.8.2 Tạo cuộc hội thoại mới với giáo viên

  Để tạo cuộc hội thoại mới với giáo viên, bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Ở màn hình danh sách Chat, click icon  để chọn giáo viên muốn chat cùng

  Bước 2: Hiển thị màn hình danh sách các cô chủ nhiệm lớp, bạn click chọn giáo viên muốn chat

  Bước 3: Mở màn hình chat với giáo viên đã chọn, bắt đầu cuộc hội thoại mới

  2.8.3 Xem chi tiết chat

  Để xem chi tiết chat, bạn làm theo các bước sau:

  Bước 1: Ở màn hình danh sách chat

  Bước 2: Click xem chi tiết chat

  *Note:

  -Để chat, bạn click ”Viết tin nhắn“ để nhập tin nhắn, chỉ được nhập tin nhắn dạng text.

  -Để xem chi tiết thành viên của nhóm chat, bạn click

  -Để tìm kiếm nội dung chat, bạn click 

  2.9 Khảo sát

  Để xem danh sách khảo sát của lớp Active, bạn làm theo các bước sau: 

  Bước 1: Ở màn hình menu, click Khảo sát 

  Bước 2: Hiện thị danh sách khảo sát, click khảo sát để xem chi tiết khảo sát của lớp

   

  *Note:

  -Danh sách khảo sắp xếp theo thời gian tạo khảo sát gần nhất

  -Để lọc khảo sát, bạn click    cho phép lọc khảo sát theo các tiêu chí: Tất cả, Đang khảo sát, Hết hạn.

  -Để xem danh sách bình chọn, ở màn hình chi tiết khảo sát bạn click  từng câu trả lời khảo đế hiên thị danh sách người đã bình chọn.

   

   

   

   

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ
Để nhận tư vấn nhanh nhất
Hơn 100 trường mầm non trên cả nước đã tin dùng ApecKids Hơn 100 trường mầm non trên cả nước đã tin dùng ApecKids